"Jävla skitsystem"

Ja, det är faktiskt titeln på en bok. Alla vet att företagets affärssystem kan skapa frustration, kosta astronomiska summor i konsultstöd och konservera förlegade processer och rutiner. 

Tanken med affärssystem är att utgöra ett långsiktigt fundament för effektiv styrning och lönsamhet i bolaget. Att välja, byta och implementera ett affärssystem görs dock ofta utan tillräckliga förberedelser. Den stress som människor och organisationer då riskerar att utsättas för kan vara förödande. Men gör man det rätt får organisationen en informationsplattform och ett konkurrensmedel som saknar motstycke.

LedarCompagniet har många av sina djupaste rötter i just utveckling, försäljning och implementering av affärssystem. Inte bara av teknik, utan också hur man kan kan använda ”det” för att stärka själva affären och uppnå konkurrensfördelar.

 

Långsiktigt fundament för effektiv styrning och lönsamhet i bolaget – affärssystemet!

 

Värdet av information framstår klarare och klarare.

Moderna AI och Machine learning-lösningar bygger på att det finns ”oändligt” med data lagrat och tillgängligt. Här är ju lagringsteknik, molnet och petabyte på vår sida. Lagra data är relativt billigt och accessen är global. Men det gäller att producera lågnivådata. Moderna affärssystemslösningar av typen Fortnox är kostnadseffektiva och fyller sin funktion väl. Men genereras tillräckligt med data? Ska information samlas från andra plattformar också?
 
Allt detta kräver eftertanke och visionsarbete. Vi vet inte idag vad vi skall lösa men att lagra data är förmodligen gränssättande. Låt oss tillsammans ta ett helhetsgrepp om IT som en förutsättning för effektiv datalagring, beslutsstöd, operationellt stöd, uppföljning & styrning och rapportering.

JAG JOBBAR MED DATA .

Så hette det i slutet på 70-talet och katten vet om inte cirkeln är sluten igen. Att fundera ut helhetslösningar mellan datalagring, dataaccess, affärs- och applikationssystem. Men man kan långt ifrån vara expert på allt. Dessutom är  ”bäst före datum” inom data och IT ruggigt kort. LedarCompagniet samarbetar därför med expertkompetenser inom alla IT-relaterade discipliner. Men främst med gamla kollegor och nya förmågor, inom ERP and Friends AB.

Grundarna av ERP & Friends har allt för många gånger sett hur det blir när man startar ett ERP-projekt på fel sätt. 70% av projekten misslyckas. ERP & Friends idé är att koka ner och strukturera erfarenheter för att stödja organisationer innan projektet har hamnat alldeles på fel spår. Visserligen krävs lite mer ansträngning vid insatser i tidigt skede men på sikt sparas mycket arbete på vägen. ERP & Friends är en oberoende ERP-leverantör som ger opartisk rådgivning i urvalsprocessen för ny ERP.