Quadruple Helix is what?

Roten till till rationellt innovations- och tillväxtarbete, Triple Helix, är professor Henry Etzkowitz episka förklaringsmodell för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlighet.
Ska man kunna skapa ett hållbart system för innovationsstöd, eller ingå som en del i befintliga strukturer, måste man tänka i Tripple Helix. Eller Quadruple, tom Penta, Helixmodell. Samma tema men med variationer.
Triple Helix – modell för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlighet.
 
 
Samverkan, bejakaren av alla världens hängrännor, är en förutsättning för att inte skapa motsatsen stuprör. Vill man skapa innovationssystem, ingå i en stödstruktur av klustertyp, eller på andra sätt förstärka tillväxtambitioner, behöver man positionera sig rätt. Hur hänger en inkubator ihop med en science park, ett Vinnovaprojekt med Smart Specialisering eller ett företag som skall ingå i ett EU-forskningsprojekt med ett universitet? Det är alla frågor på temat samverkan.
 
Vidare kan initiativ inom området Fundraising eller Strategiska partnerskap också ses som besläktade med samverkan. Efter att ha arbetat med detta utmanande område under 2000-talet har LedarCompagniet bland annat myntat uttrycket ”Fundraising på svenska”. Ett begrepp som  har stor betydelse för involverade parter oavsett om man har hemvist i det offentliga, näringslivet eller akademin.
 

“SHOW ME THE MONEY …”

Välkänt citat från filmen Jerry Maguire. För att motivera investeringar i samverkansprojekt krävs noggrant förarbete, gemensamma förväntningar och en stor portion välkommunicerade visioner.
LedarCompagniet samarbetar i dessa frågor med Brakeley Nordic AB.   

Brakeley Nordic erbjuder rådgivning till icke vinstdrivande organisationer hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med finansiering, filantropi och resursmobilisering. Brakeley Nordic är en del av det internationella nätverket Brakeley Europe and Partners och arbetar främst med kunder i Norden.