Tillväxt kräver mod och fokus.

Utmana gamla välkända rutiner och testa det nya okända.

En ny produkt, ett utvecklat kunderbjudande eller en ny marknad. Så långt brukar vara lätt att komma. Men hur är det med risktagning? Balansgången mellan modig eller dum?

Att testa något nytt ska vara en motiverad och kalkylerad handling. Baserad på avvägning av potential kontra insats. Lätt att säga – svårt att göra.

Vi är övertygade att beslutet att satsa på en tillväxtplan skall följa tre enkla regler:

  • Begränsad risktagning
  • Kalkylerad potential
  • Välkänt nuläge och definierade förstärkningsområden

Begränsad risktagning

Generisk (allmän) tillväxt, eller växa försiktigt. Potentialen och takten styrs utifrån nuvarande ambitionsnivå förstärkt med kanske en ny kund, ytterligare en säljkanal eller en modifiering i kunderbjudandet. Låg risk.

Lateral (utgående från sidan) tillväxt. Definiera ett avgränsat kunderbjudande. Satsa djärvt på att expandera målstyrt med tillförda kalkylerade resurser. Gör satsningen exiterbar från början. Driv upp, integrera eller exitera. Kalkylerad risk.

Disruptiv (avbryta) tillväxt eller hockeyklubban. Aggressiv satsning för att snabbt ta marknadsandelar. Bygger på god tillgång till kapital. Verkan går före fall. Hög risk.

Kalkylerad potential

Beräkna potentialen i en ny marknad, nytt kunderbjudande eller ett alternativt kundsegment. Piece of cake? Självklart inte. Det är svårt. Riktigt svårt till och med. Men med ett strukturerat angreppssätt kan man komma långt.

Välkänt nuläge och definierade förstärkningsområden

Nulägesanalys? Neej, inte nu igen! Men vi envisas. Vi vill uppfinna hjulet igen. Genom att på ett koncentrerat sätt utmana företagets alla funktioner, ställda mot tillväxtvisionen, erhåller man en praktisk GAP-analys. Resultatet prioriteras och resurssätts. Vi kallar det Fokusanalys

DET DUNKELT SAGDA – ÄR DET DUNKELT TÄNKTA

Så skaldade Esaias Tegner för 200 år sedan. Och andemeningen står sig än idag. Tänk till punkt – korrespondera därefter. Tydlighet, stringens och enkelhet krävs av dagens budskap. Ord som skall nå fram genom ett ständigt exponentiellt växande informationsbrus.

När tanken är klar att formuleras behövs någon som kan det där med språk. De rätta orden och de krispiga meningarna. Klara Språket är en kommunikationsbyrå som gör just vad dom heter. Oavsett om slutresultatet skall ligga på Webben, bli en bok eller utgöra budskapet i en annons.