Fokusanalys

En fokusanalys går igenom alla företagets funktioner och lyfter på varje sten.

Men inte för att producera en omfattande rapport där man ändå bara läser Executive Summary, utan för att skapa säkerhet i att man har buskoll på nuläget och vet vilka utmaningar man skall, eller borde, ta tag i. För det finns ju alltid förbättringspotential.

Fokusanalys genomlyser funktioner i bolaget och består av elva områden i fyra teman.

 

I en tid där produktlivscykeln räknas i minuter och lanseringen av en ny produkt egentligen handlar om vad som ska finnas i nästa version, krävs mer av agilitet och innovation än någonsin. Att bejaka ständig förändring och disruptivitet är det nya normala.

Fokusanalysen genomlyser på ett strukturerat sätt alla funktioner i ett bolag. Grupperat i elva områden och fyra tematiska delar:

1. Marknad och försäljning

 • Erbjudande
 • Affärsmodell
 • Marknadsföring
 • Försäljning

2. Produktion, logistik, service och underhåll

 • Produktion
 • Distribution
 • Eftermarknad

3. Onboarding, kundrelationer och I&U

 • Onboarding
 • Marknadsåterkoppling
 • I&D
 • Utbildning

4. Ledning och styrning

 • Mål, mätning och uppföljning
 • Incentive, styrning och ledning,
 • Organisation och resurser

Visst, det mesta fungerar säkert bra och då blir det en ”check” i Fokusanalysen. Men det finns också ”ja det här borde vi nog ta tag i”. Precis det kan vara helt avgörande för att överleva och ställa om för att möta nästa generation av efterfrågan. Självklart prioriterar vi områdena och kör ”First things first”.

Gammal kärlek rostar aldrig.

Innovation är kanske ett av de mer slitna, eller välanvända uttrycken just nu. Ändå har vi inget bättre ord för ”förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”

Källa: Innovationsrådet.

 

För att integrera innovation i allt förnyelsearbete på ett strukturerat sätt arbetar LedarCompagniet tillsammans med Crearum vilka styr upp innovationsarbetet från en “kul” engångshändelse med många postitlappar till ett integrerat synsätt som genomsyrar all förnyelse.

 

Crearum är verksamhetskonsulter som besitter specialistkunskaper kring strukturerat innovationsarbete och kreativitet. De erbjuder såväl  egenutvecklade som väl beprövade etablerade metoder. Gärna i kombination. Arbetet är baserat på ISO 56002 för innovationsledning och utbildar innovationsledare för certifiering.