LedarCompagniet

Göran Felldin är aktiv som strateg och rådgivare i ett flertal uppdrag, styrelser och bolagsledningar. Han arbetar som tillväxtcoach på uppdrag av Linköping Science Park inom det nationella programmet Swedish Scaleups.

En för alla – alla för en.

Där fick han till det, Alexandre Dumas. Eller har boken ”De tre musketörerna” kanske rent av lånat Schweiz inofficiella motto? Det finns väl knappast ett bättre sätt att visualisera kraften i en samlad och motiverad organisation än denna lilla nations egenskaper. Team och lag blir starka av gemensam kultur, förtroende och vänskap. Gärna med ett rejält mått av snällhet i botten.

För att få ett inkluderande, framgångsrikt och hållbart team krävs således tålamod och – visioner. ”Att ha kul på jobbet” är förvisso en bra vision, men den räcker inte hela vägen. När ett företag eller en organisation står inför utmaningarna som tillhör vår föränderliga värld måste ”det som sitter i väggarna” stötta och uppmuntra nyfikenhet, förändring, innovation, lärande och effektivitet. Värderingarna och kulturen måste finnas inom varje medarbetare. Alltid.

 

Göran Felldin driver LedarCompagniet i samverkan med ett globalt nätverk av affärsrelationer och specialiserade partners. LedarCompagniet erbjuder coacher och mentorer till företag och organisationer. Tyngdpunkten ligger på konsultativa uppdrag för hållbar tillväxt och innovation.

Göran har varit styrelseledamot och VD i bland andra Linköpingsföretagen Impact Coatings, Optimal Solutions, Senset och NordNet. Han är även medgrundare till Intentia, numera Infor. Han är investerare och affärsutvecklare i ett flertal startup-bolag och har bott och arbetat i Asia Pacific och Kalifornien.

Att växa eller dö

Swedish Scaleups skapar tillväxt hos innovativa bolag. Vi hjälper till med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och all annat som krävs för att ert företag ska växa till nästa nivå. Viljan att växa ligger i många företags DNA. Men att ta nästa steg på tillväxtresan i en globaliserad värld i ständig förändring är inte lätt.

För att lyckas krävs skalbara affärsmodeller, tillgång till finansiering, rätt mix av kapital, en flexibel organisation, smarta chefer och förmågan att attrahera spetskompetens. Det är för att hjälpa bolag genom dessa tillväxtbarriärer som Swedish Scalups finns.