LedarCompagniet

Göran Felldin är aktiv som strateg och rådgivare i ett flertal uppdrag, styrelser och bolagsledningar. Han är även regional mäklare för RISE-erbjudanden till SME-företag i Östergötland och Örebro län

En för alla – alla för en.

Där fick han till det, Alexandre Dumas. Eller har boken ”De tre musketörerna” kanske rent av lånat Schweiz inofficiella motto? Det finns väl knappast ett bättre sätt att visualisera kraften i en samlad och motiverad organisation än denna lilla nations egenskaper. Team och lag blir starka av gemensam kultur, förtroende och vänskap. Gärna med ett rejält mått av snällhet i botten.

För att få ett inkluderande, framgångsrikt och hållbart team krävs således tålamod och – visioner. ”Att ha kul på jobbet” är förvisso en bra vision, men den räcker inte hela vägen. När ett företag eller en organisation står inför utmaningarna som tillhör vår föränderliga värld måste ”det som sitter i väggarna” stötta och uppmuntra nyfikenhet, förändring, innovation, lärande och effektivitet. Värderingarna och kulturen måste finnas inom varje medarbetare. Alltid.

 

Göran Felldin driver LedarCompagniet i samverkan med ett globalt nätverk av affärsrelationer och specialiserade partners. LedarCompagniet erbjuder coacher och mentorer till företag och organisationer. Tyngdpunkten ligger på konsultativa uppdrag för hållbar tillväxt och innovation.

Göran har varit styrelseledamot och VD i bland andra Linköpingsföretagen Impact Coatings, Optimal Solutions, Senset och NordNet. Han är även medgrundare till Intentia, numera Infor. Han är investerare och affärsutvecklare i ett flertal startup-bolag och har bott och arbetat i Asia Pacific och Kalifornien.

RISE – Hela Sveriges forskning- och Innovationspartner

En regional F&U-lots mäklar behov av industri- och användarnära expertstöd inom innovation och produktutveckling mellan RISE över 100 test- och demomiljöer och 2800 experter/problemlösare och små- och medelstora företag.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

RISE :s verksamhet är industriforskning och innovation, provning och certifiering.