Privacy Policy

Villkor och ansvarsbegränsningar

Dessa allmänna villkor och ansvarsbegränsningar gäller för LedarCompagniets webbplats. 

Upphovsrätt, varumärken och villkor för användande

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör LedarCompagniet (eller partners och/eller licensinnehavare där så anges). Samtliga varumärken, företagslogotyper, symboler och andra kännetecken tillhör LedarCompagniet (eller dess partners), om inte annat anges på denna webbplats.
Om inte annat uttryckligen anges har Du tillstånd att granska, kopiera, skriva ut och sprida alla publicerade dokument på webbplatsen, förutsatt att:
(i) det är för rent privat och icke-kommersiellt bruk
(ii) det görs uteslutande i informationssyfte, och
(iii) hänvisning till LedarCompagniet sker när dokumentet används.

Personuppgifter

Vi bryr oss om din integritet och vi vill vara transparanta med hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller om du tillhandahåller oss dina personuppgifter för att du önskar motta information och material från oss, såsom broschyrer eller kataloger. I vår Integritetspolicy informerar vi dig om vad du kan förvänta dig när vi samlar in och använder personuppgifter om dig. 

Inga cookies

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation, och i överensstämmelse med liknande lagstiftning i andra medlemsländer inom den Europeiska Unionen, skall alla som besöker en webbplats informeras om vad “cookies” används till, samt ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil innehållande information som lagras på din dator. Cookies används av rent tekniska skäl för att underlätta användandet av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Filen används sedan för att anpassa webbplatsen i överrensstämmelse med dina val och intressen. Den andra typen av cookies kallas “tillfälliga cookies”. Medan du besöker en webbplats skickas tillfälliga cookies mellan din dator och servern för att information skall kunna göras tillgänglig. Tillfälliga cookies försvinner när du stänger av webbläsaren. Inga permanenta cookies används på LedarCompagniet.se. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Inga garantier

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV VAD SLAG DE ÄN MÅ VARA.
LedarCompagniet lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag avseende andra webbplatser som du kan nå genom länk från denna webbplats. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och att tillse att vad som än används är fritt från virus, maskar, trojaner och andra föremål av destruktivt slag.
Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.
Informationen på denna webbplats kan när som helst ändras utan föregående tillkännagivande..

Kontaktinformation

Om Du har några frågor eller funderingar angående ovanstående villkor, tveka inte att kontakta LedarCompagnite på angivna mailadresser och telefonnummer.